پروژه ها
شرکت فلات سنگ آسیا

 

                           تحلیل داده های فروش و شناسایی استراتژی های اثربخش بازاریابی داخلی

                           شناسایی  مشخصات بازار و فرصت های فروش محصولات در بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟