پروژه ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت- شرکت نوسازی صنایع ایران

 

 

 

                    مشارکت در مطالعه بازار شبکه توزیع پلاستیک در قزاقستان و قرقیزستان  

                    مشارکت در مطالعه بازار شبکه توزیع پلاستیک در عراق 

                    همکاری در تعیین ویژگی های محصول در فرآوری سنگ  

 

    

 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟