پروژه ها
موسسه علمی و پژوهشی GIFT

 

 

          مشارکت در پروژه بین المللی مطالعات و توسعه بازاهای صادراتی  محصولات و پلتفرم های تخصصی اپراتور اول تلفن همراه کشور فیلیپین-2013 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟