عضويت ها ،مشاركت ها و مجوزها

ü    گواهی صلاحیت حرفه ای در تخصص مدیریت عمومی از سازمان اداری و استخدامی کشور

ü    عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران

ü    پروانه فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت

ü    عضو هیئت مدیره بنیاد کارآفرینی استان اصفهان

ü    نماینده انحصاری موسسه علمی پژوهشی GIFT در ایران

 

 

  • 0
  • 01
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟