مطالعات بازار

شناسایی خواسته ها و نیازهای بالفعل و بالقوه مشتریان، بررسی بازارهای هدف و شناسایی روش ها و استراتژی های فروش محصولات از مهمترین موضوعات برای هر سازمان و مجموعه ای می باشد. مطالعه بازار از بررسی و شناسایی محصولات قابل ارائه در مجموعه، محاسبه ارزش افزوده و مزیت های رقابتی شروع شده و با مطالعات سمت عرضه در بازار، تحلیل بازیگران و رقبای اصلی، محاسبه سهم بازار ادامه می یابد. همچنین با انجام مطالعات سمت تقاضا در بازار مشتمل بر تحلیل رفتار مصرف کننده، تقسیم بندی بازار، پیش بینی روندهای تقاضا، نیازها و الزامات مشتریان توسعه می یابد.  

 

 

 

 

در مجموعه شرکت راداندیش به واسطه پروژه های مطالعات بازار در سطح ملی و بین المللی راهکار و استراتژی های مناسب نفوذ در بازار و افزایش فروش برای مشتریان تدوین و تبیین می گردد. رئوس فعالیت های شرکت در این حوزه عبارتند از: 

 

 

 

 

 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟