طراحی و اجرای سیستم های مدیریتی - مهندسی

با توجه به دانش فنی و تجربیات گوناگون پیاده سازی، گروه راد اندیشدر حوزه های زیر اقدام به ارائه خدمات می نماید.
مدیریت استراتژیک و عملکرد
مهندسي و مديريت فرآيند هاي كسب و كار
مطالعات ارزيابي فنی، اقتصادی
برنامه ریزی و کنترل پروژه
طراحي سيستم¬های عملياتي
اين گروه تاكنون سعي نموده است در حوزه‌هاي مورد اشاره با جلب مشاركت كارشناسان و متخصصان برجسته و تشكيل تيم‌هاي كاري قوي، مبتني برروش‌هاي خلاقانه و نوين، رضايت ذي‌نفعان را تأمين كند.
2-1-    استراتژي و مديريت عملكرد

دهه آينده، مرحله گذار بسيار حساسي براي اقتصاد كشورمان مي‌باشد. افزايش فضاي رقابتي با ورود تدريجي كشورمان به عرصه تجارت جهاني، پيشبرد سياست خصوصي سازي و كاهش تصدي‌گري دولت، شرايط را به گونه‌اي رقم مي‌زنند كه پويايي و بقاي سازمان‌ها به تدريج به تابعي از شايستگي ايشان تبديل مي¬شود. از سوي ديگر منابع ملي نيز رو به نقصان رفته و در يك اقتصادپويا از تسهيم اين منابع كه پيش از اين در لواي يارانه‌ها، انحصارات و سياست‌هاي قيمت گذاري رخ مي‌نمودند، خبري نخواهد بود. ما معتقديم كه در اين مسير، ضرورت انتخاب و عملي كردن استراتژي‌هاي هوشمندانه هر چه بيشتر رخ مي‌نمايد و برخلاف سال‌هاي قبل برنامه‌ريزي استراتژيك به يك بنيان ضروري براي هدايت سازمان‌ها تبديل مي‌شود.

ديدگاه ما در حوزه مديريت استراتژيك

مشاوران متعددي در عرصه برنامه‌ريزي استراتژيك در سال‌هاي اخيرفعاليت نموده‌اند؛ اما در عمل اغلب ايشان و سازمان‌هاي مخاطب پروژه‌هاي برنامه‌ريزي استراتژيك اذعان دارند كه نتايج عملي شايسته و در خور توجهي به بار ننشسته است. گروه راد اندیشبا بررسي روش‌هاي مختلف طرح‌ريزي و عملياتي نمودن استراتژي‌ها به عوامل بحرانی و چالش‌هاي متداول فراروي پروژه‌ها وقوف يافته است .  به همین جهت با تلفیق مدل برنامه ریزی استراتژیک فرد دیوید و ارزیابی متوازن  (BSC)، مدلی را ایجاد نموده است که به صورت شفاف اهداف و استراتژی های سازمان را مشخص می کند و با توجه به اهمیت هر هدف و نوع و شرایط هر استراتژی، منابع سازمان(نیروی انسانی، پول و زمان ) را تخصیص می دهد .

ارزیابی متوازن ابزار كارآمد تسري استراتژي‌ها(BSC)

ارزیابی  متوازن به عنوان ابزاري براي تسري ا ستراتژي‌ها به سطوح عملياتي و كارهاي جاري افراد سازمان طراحي شده‌است. اين ابزاركه حدود يك دهه از عمر آن مي‌گذرد نخستين بار توسط دكتر كاپلان و  دكتر نورتن توسعه داده شده است. تجارب ايشان از سال 1992 تا سال 2008 با ارايه كتاب "دستاورد اجرا " روبه تكامل نهاد. مطابق آمار سال 2008، بيش از 80 درصدشركت‌هاي فهرست فورچون 500، اين روش را مبناي مديريت استراتژيك خود قرارداده‌اند.
ما بر اساس تجاربي كه در به كارگيري اين روش از سال 83 تاكنون انـدوخـته‌ايم، آن را ابـزاري كارآمـد براي تحـليـل قابليـت استراتژیک و طـرح‌ريـزي مسـيرتحقـق استراتژي‌ها(Strategy Map) و در نتيجه انتخاب استراتژي‌ها و برنامه‌هاي عملياتي پشتيبان،  يافته‌ايم.

نظام ارزیابی عملکرد، ابزار كارآمد کنترل عملکرد جاری سازمان ها

هر چند ارزیابی متوازن می¬تواند استراتژی ها را به صورت مناسبی ترجمه و عملیاتی نماید ولیکن برای کنترل مناسب یک سازمان،نیاز به سنجش فعالیت های جاری همتراز با ارزیابی استراتژی های کلان خودنمایی می کند. لازم به ذکر است در طراحی نظام ارزیابی عملکرد سازمان، زنجیره ارزش سازمان مورد توجه قرار می گیرد.

تجارب پیاده سازی سامانه های ارزیابی عملکرد به ما آموخته است، در صورت طراحی یک نظام جامع و فراگير در سازمان¬ها برای سنجش عملکردهای جاری، بهبود شگرفی در شرایط ایجاد خواهد شد.

نظام جبران خدمت، ابزار كارآمد ایجاد انگیزه

لازمه مدیریت مناسب در هر سازمانی علاوه بر برنامه ریزی (برنامه ریزی راهبردی) و ارزیابی (ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد) ایجاد انگیزه در کارکنان برای پیاده سازی و اجرای صحیح برنامه ها است.
تجارب قبلی ما حاکی است در صورت طراحی یک نظام جبران خدمت عادلانه و مبتنی بر عملکرد فردی و گروهی و آگاه سازی کارکنان از نحوه عملیات آن در کنار توجه دائمی به عملکرد جاری وبلند مدت سازمان در پرداخت ها، سازمان در دستیابی به اهدافش با موفقیت بیشتری روبه رو می¬گردد.

خدمات راد اندیش در حوزه استراتژی و مدیریت عملکرد

برنامه‌ريزي استراتژيك، تدوين چشم اندازها و ارزش‌هاي سازماني با بهره گیری از مدل تلفیقی دیوید- BSC
طراحي نظام مديريت عملكردPMS همراه با نرم افزار SAM-P01 برای سنجش عملکرد بخش های گوناگون سازمان ها

 

 استقرار سامانه بازخورد استراتژیک براي اطمینان از تحقق استراتژي‌ها مبتني بر الگوي كارت امتيازي متوازنBSC و هوشمندی کسب و کار BI همراه با ارائه نرم افزار SAM-M01 برای کنترل و ارزیابی استراتژی ها

طراحی نظام جبران خدمت براساس رویکرد استراتژیک محور همراه با ارائه نرم افزار SAM- R01

2-2-    مهندسي و مديريت فرآيندهاي كسب و كار

 رهبري دربازارهاي رقابتي، خشنود سازي مشتريان متوقع ، دانايي كاركنان، تحولات روزافزون محيط كسب و كار و ساير تغييرات بنيادين، در آخرين دهه قرن بيستم سازمان ها را بر آن داشت تا با كنار گذاردن الگوها و روش هاي سنتي مديريتي، تن به انقلابي شگرف در كسب و كار خود داده و اساس سازمان خود را - كه بر مبناي اصول تقسيم كار ومديريت وظيفه‌اي بنا شده بود - زير و رو كرده و به "سازمان‌ مبتني بر مديريت فرآيندي" روي آورند. انقلاب صورت گرفته با عنوان "طرح ريزي دوباره " سازمان شروع و به تغييرات بنيادين و اساسي در تمامي جنبه‌هاي سازمان انجاميد. هدف نهايي تلاش هاي انجام شده در طراحي دوباره سازمان‌ نيل به فرايندهايي چابك، چندوظيفه اي و ساده مي باشد، كه قدم هاي كنترلي و غير ارزش افزاي آنها نيز در حداقل ممكن خواهد بود.

ديدگاه ما در حوزه مديريت و بازطراحي فرايندها

 مديريت و مهندسي مجدد فرآيندها، بيش از آن‌كه نیازمند يك ابزار يا متدولوژي مشخص باشد، نیازمند نگرش و ديدگاهي نوين به سازمان و فرايندهاي آن است واين مهم موجب شده براي اجرا و استقرار آن، روش‌هاي مختلفي توصيه شود. متدولوژي مورد نظر كارشناسان راد اندیشبراي بازطراحي فرآيندهاي كسب و كار سازمان ها كه با ارزيابي تطبيقي بيش از ده متدولوژي شناخته شده، حاصل شده است شامل سه مرحله كلي به قرار ذيل مي باشد:
مرحله اول ـ شناخت ـ به طور عمده از وظايف تيم راهبري بوده وشامل تعيين فرايندهاي اصلي، شناخت و آسيب شناسي فرايندهاي اصلي و در نهايت اولويت بندي آنها، براي انجام تلاش باز طراحي مي باشد.
مرحله دوم ـ باز طراحي فرايندها ـبا تعريف چشم انداز و عوامل كليدي موفقيت فرايندهاي مورد بررسي، شروع شده و با بازطراحي آنها خاتمه مي‌يابد.
 مرحله سوم ـ اجرا ـ با بررسي زير ساخت‌ها و پيش نيازهاي مورد نياز براي اجراي فرآيندها آغاز شده و ضمن برنامه ريزي اجرا، به اجراي آزمايشي و نهايي فرآيندهاي جديد باز طراحي شده، مي‌پردازد.

استانداردهای مورد استفاده در طراحی و باز طراحی فرآیندهای کاری

با مطالعه استاندارد ها و چارچوب فرآیندهای سازمانی، گروه راد اندیشبا انتخاب استاندارد رده بندی فرآیند ها موسوم به APQC  که به وسیله مرکز بهره وری و کیفیت ایالات متحده ارائه شده است؛ طراحی و طرح ريزي دوباره فرآیندهای سازمانی را انجام می دهد . این چارچوب دارای دو قسمت اصلی با عنوان  فرآیند های عملیاتی و فرآیند های مدیریت و پشتیبانی می باشد .
 هفت رده اصلی فرآیندهای عملیاتی شامل :
1-    شناخت بازار و مشتریان
2-    تدوین آرمان و استراتژی
3-    طراحی کالاها و خدمات
4-    بازاریابی و فروش
5-    تولید و تحویل بر اساس سازمان های تولیدی
6-    تولید و تحویل بر اساس سازمان های خدماتی
7-    صدور صورت حساب و خدمات مشتریان
شش رده اصلی فرآیندهای مدیریت و پشتیبانی شامل :
1-    مدیریت و توسعه منابع انسانی
2-    مدیریت اطلاعات
3-    مدیریت منابع مالی و فیزیکی
4-    اجرای برنامه های مدیریت زیست محیطی
5-    مدیریت روابط بیرونی
6-    مدیریت بهبود و تغییر

خدمات راد اندیش در حوزه طراحی و باز طراحی فرآیندهای کاری

طراحي فرايندهاي كسب وكار مبتنی برچارچوب طبقه بندی استاندارد APQC
مديريت ومهندسي دوباره فرايندهاي كسب وكار BPR)و( BPM
طراحي و تجديد ساختار مبتني بر زنجیره فرايندي
شناسایی و تحلیل گلوگاه های فرایندی سازمان و ارائه طرح بهبود

2-3-    مطالعات ارزيابي فنی و اقتصادی

پتانسیل مناسب ایران و وجود فرصت های فراوان سرمایه گذاری، امکان مطالعه واجرای طرحهاي متعددي رافراهم می نماید.اجراي چنین طرح هایی نیازمندهزینه هاي سنگین سرمایه گذاري بوده ودر عین حال داراي راه حل هاي مهندسی متعددي  است. تصمیم¬گیري صحیح درسرمایه گذاری و انتخاب گزینه بهینه یک طرح و همچنین اولویت بندي طرحها مستلزم تعریف روشن و درست کلیه عوامل موثر و گزینه ها و بررسی فنی واقتصادي مناسب است. بر این اساس با پیاده سازی نرم افزار ارزیابی اقتصادی و اجتماعی سام، باایجاد ساختار استاندارد و ساخت یافته نسبت به ارزیابی اقتصادی و اجتماعی طرح های کاری اقدام می گردد.

ديدگاه ما در حوزه مطالعات ارزیابی فنی و اقتصادی

با توجه به توسعه فعالیت های صنعتی ، خدماتی و عمرانی در سطح جامعه و محدودیت منابع مالی، انسانی و زمانی ارزیابی طرح های اقتصادی و بررسی اثرات این طرح ها بسیار ضروری به نظر می رسد به همین دلیل گروه راد اندیشبا ایجاد قسمت مطالعات امکان سنجی و ارزیابی، توانایی خود را برای ارائه خدمات در این موضوع ارتقاء داده است. تکنیک های مورد استفاده در ارزیابی ها این اطمینان را ایجاد می کنند که اثرات و نتایج طرح های مورد نظر با اهداف تعیین شده آن هماهنگی لازم را دارند و کارایی منابع محدود در دسترس را تضمین می کند.

خدمات راد اندیش در حوزه ارزيابي فنی و اقتصادی

تدوین طرح های مطالعات توجیه فنی اقتصادی و اجتماعی همراه با آنالیزهای نرم افزاری
تدوين طرح هاي جامع مديريت شهري
تدوین طرح های کسب وکار Business Plan
طراحي و جانمایی خطوط تولیدی
طراحی و پیاده سازی ساختارهای نرم افزاری امکان سنجی و توجیه فنی،اقتصادی و اجتماعی
بررسی و پیشنهاد تکنولوژی تولید و بهینه سازی خطوط تولید
تجزيه و تحليل‌ محيطي در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي همراه بانرم افزار SAM-E01 برای ارزيابي اقتصادي و غير اقتصادي (اجتماعي) طرح ها به صورت كمي

 

2-4-    برنامه ریزی و کنترل پروژه

مديريت پروژه به كارگيري دانش، مهارتها، ابزار و تكنيكهاي لازم در اداره جريان اجراي فعاليتها، به منظور رفع نيازها و انتظارات متوليان از اجراي پروژه است.مديريت پروژه در اجراي اين مهم از دو بازوي قدرتمند برنامه ريزي و كنترل پروژه بهره مي گيرد. در محيط پر رقابت كنوني، سازمان ها نيازمند توسعه و ارتقاء سيستم هاي مديريت پروژه در سازمان خود هستند ورشد يا زوال آن ها بستگي به قابليت آنها در اجراي موفق پروژه ها در چارچوب زمان، بودجه و كيفيت تعيين شده دارد.
در هر پروژه هر يك از سطوح مديريت پروژه، به خدمات خاصی از مديريت پروژه نياز دارند. مديران ارشد جهت تصميم گيري استراتژيك، به اطلاعات كلان پروژه نيازمند هستند.مديران پروژه نياز به اطلاعات و گزارشاتي دارند كه بتوانند جهت دستيابي به اهداف پروژه در چارچوب زمان، هزينه و كيفيت، كنترل موثري بر پروژه داشته باشند و دست آخر اعضاء تيم پروژه نيز داراي مسئوليتهاي جداگانه اي بوده و با همكاري يكديگر درچارچوب مسئوليت هاي خود در رسيدن به اهداف پروژه تلاش مي نمايند.

ديدگاه ما در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه

ما معتقدیم اجرای مناسب پروژه ها نیازمند دو مفهوم مدیریت پروژه و کنترل پروژه به صورت همزمان است. در بخش کنترل پروژه معمولاً عمده تمرکز بر روی تهیه گزارشات گوناگون و تعیین وضعیت پروژه و در بخش مدیریت پروژه این تمرکز بر برنامه ریزی آینده، تعیین روش های مقابله با عقب افتادگی ها و حل مشکلات ایجاد کننده تاخیرات و نیز حل مسائل بین واحدی است که نیازمند تسلط کامل بر اقدامات پیش نیازی و پس نیازی است. فرآیند برنامه ریزی و کنترل پروژه وقتی موفق است که مدیریت پروژه با یاری گرفتن از ابزارهای کنترل پروژه در راستای هماهنگ کردن اقدامات و رفع موانع و مشکلات و گلوگاه ها در راستای پیشبرد پروژه گام بر مي دارد.

خدمات راد اندیش در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه

 طراحی نظام جامع کنترل پروژه مبتنی بر استاندارد PMBOK
پیاده سازی نظام جامع کنترل پروژه
اجرای نظام جامع کنترل پروژه و تهیه گزارش های پیشرفت
نظارت بر پروژه ها ساختمانی و صنعتی و تهیه گزارش های کنترلی پیشرفت فیزیکی، مالی و زمانی همراه با تحلیل وضعیت پروژه

2-5-    طراحي سيستم‌هاي عملياتي

 مديريت سیستم های عملیاتی يكي از شاخه هاي اصلي دانش مديريت محسوب مي شود كه هدف آن توجه همزمان به متغيرهاي كمي و كيفي رشد وتوسعه سیستم های عملیاتی و در نتيجه تحقق صحيح و بموقع اهداف سازماني است. سیستم های عملیاتی به سازمان كمك مي‎كند تا از وضعيت عملکردهای اصلی ‌اطمينان حاصل كند. سیستم های عملیاتی باعث می¬شوند سازمان ها تغييرات درونی و برونی مرتبط با فعاليت هاي خود را با حداقل هزينه‎ها مورد ارزيابي قرار داده و با حداقل هزينه‎ها نسبت به انطباق با آنها اقدام نمايد.

ديدگاه ما در حوزه سيستم‌هاي عملياتي

 با توجه به نیازهای متفاوت مشتریان ، گروه راد اندیشاقدام به ارائه سیستم های عملیاتی در شاخه های  برنامه ریزی تعمیر و نگهداری، برنامه ریزی تولید، فنون مهندسی و مدیریت کیفیت و برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی می کند. اگرچه در چند سال اخیر گروه های بسیاری از همکاران راد اندیشنسبت به طراحی و ارائه سیستم های عملیاتی اقدام نموده و نتایج درخور توجهی نیز کسب نموده اند لیکن همگان به عدم دستیابی این سیستم های عملیاتی به اهداف خود به صورت کامل اذعان دارند. گروه راد اندیشبا بررسی و عارضه یابی دلایل ناکامی ها،  دو سیاست اساسی را در ارائه سیستم های عملیاتی سرلوحه کار خود قرار داده است:
این سیستم ها بر اساس نیاز های مشتری طراحی شده (Taylor Made) و سیستم از پیش طراحی شده¬ای ارائه نمی¬شود.
این سیستم ها از تلفیق دو ایده اساسی نظام های مدیریتی و تکنولوژی های اطلاعاتی ( نرم افزار کامپیوتری ) ایجاد می¬شوند .
گروه راد اندیشبا به کار بستن این دو سیاست توانسته است کارایی بالایی را در سیستم های طراحی شده خود شاهد باشد.

خدمات راد اندیش در حوزه سيستم‌هاي عملياتي

 سيستم های تعمیر و نگهداری بهره ور مبتنی بر PMو TPM
سیستم های برنامه ریزی تولید
سيستم تضمين كيفيت مبتنی بر ISO 9001:2008 و ايمني و بهداشت حرفه ای OHSAS18001:1999
طراحی سیستم های منابع انسانی
به كارگيري فنون مهندسي و مديريت كيفيت شامل گسترش کارکرد کیفیت(QFD)، تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن (FMEA)، الگو برداری (Benchmarking)، هزینه های کیفیت (COQ)، نظام پیشنهادات، سازماندهی محیط کار 5S و 6SIGMA
کانون های ارزیابی و شایستگی منابع انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟