ارائه و اجرای راه حل های جامع مشتری

نیاز های امروز محیط کسب وکار و نیز خصوصیات منحصر به فرد مشتریان در بخش خصوصی، دولتی و عمومی گروه راد اندیش را بر آن داشته است که با تلفیق سیستم های اطلاعاتی، مدیریتی و انسانی اقدام به ارائه راه حل هایی نماید که مجموعه نیازهای مشتری را رفع کند. این راه حل ها هر چند از لحاظ چارچوب کلی مشابه هستند ولیکن با توجه به نیازها و خصوصیات هر مشتری از قابلیت تطبیق بسیار مناسبی برخوردار می باشند. در این مسیر استفاده از الگوهای موفق  در دسترس گروه بسیار راه گشا خواهد بود.

1-1-  راه حل مبتنی بر ایجاد سازمان با عملکرد برتر(HPO)

سير تحولات و تغييرات پرشتاب کنوني، سازمان ها را ملزم کرده است به صورتي خلاق و مبتکر عمل نمايند. هر سازماني بايد بکوشد در فعاليت خود پيشگام شده و به صورتي فعال و کنشگر (و نه بصورت انفعالي) عمل كند؛ يعني بجاي اينكه در برابر رويدادها از خود واكنش نشان دهد، بایستی بر محيط اثر گذاشته وپيوسته نوآوري نماید.ناتواني ساختارها و الگوهاي سنتي حاکم برسازمان ها در برآورده ساختن انتظارات و خواسته هاي ذي نفعان باعث رواج رويکرد جديد سازماني شده است که مي کوشد از راه طراحي و ايجاد سازمانهاي با عملکرد برتر (HPO) پاسخگوي خواسته هاي بحق ذي نفعان باشد.

دريک نگاه جامع، سازمانهاي با عملکرد برتر را اين گونه مي توان تعريف كرد:سازمان با عملکرد برتر، سازماني است که در يک دوره زماني بلند مدت از راه توانايي انطباق مناسب با تغييرات و واکنش سريع به اين تغييرات، ايجاد ساختار مديريت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابليتهاي کليدي و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلي ترين دارايي به نتايجي بهتر از سازمانهاي همتراز دست مي يابد.دريک نگاه جامع، سازمانهاي با عملکرد برتر را اين گونه مي توان تعريف كرد:سازمان با عملکرد برتر، سازماني است که در يک دوره زماني بلند مدت از راه توانايي انطباق مناسب با تغييرات و واکنش سريع به اين تغييرات، ايجاد ساختار مديريت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابليتهاي کليدي و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلي ترين دارايي به نتايجي بهتر از سازمانهاي همتراز دست مي يابد.

در صحنه اجرا، پیاده سازی مفهوم سازمان استراتژي محور نماد بیرونی ایجاد یک سازمان با عملکرد برتر است.هدف از پیاده سازی مفهوم سازمان استراتژي محور که هدف غائی آن دستیابی به تعالی سازمانی فراگیر به عنوان هدف نهایی هر سازمانی است؛ رسیدن به یک ساز و کار روان برای پاسخگویی به نیازهای ذی نفعان در هر سازمانی میباشد.
در صورتی که به  ایجاد سازمان با عملکرد برتر به صورت یک پروژه کلی نگاه شود گام های زیر برای اجرای آن پیشنهاد می شود.

فاز نخست : شناخت و ایجاد نقشه راه

در اين مرحله با بررسي شرايط فعلي، عناصر و وظايف سازمان مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرند اين موارد شامل وظایف، ساختار ها ، فرآیندها ، منابع ، مشتریان، ذی نفعان و تامین کنندگان است. در مرحله بعدي فاصله ارزش ميان نحوه فعاليت فعلي سازمان ونحوه فعاليت مطلوب (ارزش افزاي)سازمان تعيين شده و الگوي اجرايي مناسب انتخاب مي شود . در ادامه با تدوين ساختار تغيير و طراحي  نقشه راه "پياده سازي سازمان با عملكرد برتر" برنامه ريزي شده و گام هاي عملياتي مشخص می گردد.

فاز دوم: طراحی و پیاده سازی مفهوم سازمان با عملکرد برتر

در اين گام برنامه استرات‍ژيك سازمان جهت تامين نيازهاي تعيين شده در فاصله ارزش، تدوين و اجرايي مي شود و در ادامه سامانه كنترل هوشمند سازمان(شامل ماژول های بازخورد استراتژیک، ارزیابی عملکرد و پاداش و ...)  جهت بررسي نحوه اجرايي شدن سند استرات‍ژيك و كنترل فعاليت هاي سازمان پياده سازي و نصب می¬گردد .

فاز سوم : اجرای دائمی ساختار سازمان با عملکرد برتر

در آخرين گام، سامانه كنترل هوشمند سازمان براي يك دوره آموزشي در سازمان به كار گيري مي شود و سازمان سازوكار نگهداري و توسعه سامانه كنترل هوشمند را به خوبي فرا مي گيرد. همچنین سازمان به صورت خودگردان و با استفاده از مكانيزم هاي بومي سازي شده تمامي خصوصيات و مزاياي سازمان با عملكرد برتر را دارا بوده و به صورت مستمر در حال ارتقا و بهبود فعاليت هاي خود مي باشد.

1-2-    راه حل مبتنی بر هوشمندی کسب وکار

با توجه به اهمیت اطلاعات در مدیریت سازمان و نیز پیشرفت تکنولوژی اطلاعات، سیستم هایی اطلاعاتی با نام کلی "سيستم هاي كاربردي هوشمندي در كسب و كار"به وجود آمده اند. این سیستم ها سازمان ها را قادر مي سازند تا با آگاهي بيشتري تصميم گيري نموده¬و کارایی بالایی را برای سازمان ها ايجاد نمايند. به عنوان مثال، يك سازمان با استفاده از سيستم هاي هوشمندي در كسب و كار، اطلاعات و شاخص هاي  محيط پيرامون را مقايسه نموده و همچنين آينده روند كارها را در زمينه فعاليت خودشان پيش بيني می¬نماید. هوشمندي در كسب و كار براي افزايش  دقت و كيفيت داده‌ها استفاده شده‌است ومديران را قادر مي سازند تا موقعيت سازمان را در مقايسه با رقبايشان و يا جايگاه استرات‍ژيك خود بهتر درك نمايند .
سيستم‌هاي هوشمندي در كسب و كار  به سازمان ها كمك مي كنند تا ثبات و پايداري بيشتري را ايجاد كنند و فرآيند تصميم گيري مبتني بر داده‌ها  كه نتايج بهتري دارد را جايگزين تصميم گيري برمبناي حدس و گمان در فعاليت هاي خود نمايند. بعلاوه، سيستم هاي كاربردي هوشمندي در كسب و كار ارتباط بين واحد ها را افزايش، فعاليت ها را هماهنگ و سازمان ها را براي پاسخسريع‌تر به تغييرات، تجهيز مي نمايد. هنگاميكه سيستم هاي هوشمندي در كسب و كار به طور  مناسب و صحيحي طراحي و با فرآيند هاي سازمان ها منطبق شده باشند و از سوي ديگر اطلاعات آن براي تصميم سازي قابليت استفاده داشته باشد ، قادر خواهند بود تا عملكرد سازمان را بهبود دهند. دسترسي به اطلاعات صحيح و به موقع، سرمايه اي مهم براي هر شركتي محسوب مي شود چرا که سرعت تصميم‌گيري ها را افزايش داده و رضايت مشتريان را به همراه خواهد داشت.
هوشمندی کسب و کار (BI)مجموعه وسيعي از فناوري‌ها براي جمع آوري اطلاعات و دانش در سطح يک سازمان و کمک به فرايند تصميم گيري از طريق آناليز اين اطلاعات و دانش ها با ايجاد پرس و جو مي‌باشد.نکته مهمي که بايد مد نظر قرار گيرد اين است که وظيفه هوشمندي كسب و كار، تمهيد اقدامات مقتضي براساس اطلاعات به منظور ارتقاي سطح كارايي و اثربخشي در سازمانهاست.سيستم هوشمندي كسب و كار يکي از نيازهاي مبرم در بازار رقابتي کنوني مي‌باشد. اين راه حل مشتمل بر يك سري ابزار است كه اين ابزارها بر روي داده‌هاي موجود در مخازن داده ، پردازش‌هاي لازم را انجام داده و اقدام به توليد گزارش براي کاربرا ن مي‌نمايد. اين اطلاعات در بهتر کردن خدمات رساني به كاربران(كه عمدتا مديران ارشدسازمان هستند) نقش بسيار مؤثري را ايفا مي‌نمايد.
سيستم‌هاي هوشمندي كسب و كار، امكان استخراج انواع روندها از داده‌هاي موجود در مخازن داده را فراهم مي‌نمايند كه اين روندها در اتخاذ تصميمات راهبردي وبرنامه‌ريزي براي آينده به مديران کمک شايان توجهي مي‌نمايند. همچنين سيستم‌هاي هوشمندي كسب و كار، امكان توليد گزارشات راهبردي پيچيده جهت استفاده در لايه‌هاي تصميم‌گير سازمان را ایجاد می کنند. برخي از کارکردهاي سيستم‌هاي هوشمندي كسب وكار عبارتست از:
استخراج داده ها از منابع متعدد نظير سيستم‌هاي حسابداري ، عملياتي (توليد، برنامه ريزي و ...)، مديريت ارتباط با مشتري(CRM)، مديريت زنجيره تامين(SCM)، برنامه ريزي منابع سازمان(ERP)و يا از سايربرنامه هاي کاربردي
ارائه ابزار تحليل به طيف وسيعي از متخصصان فني وتجاري با امكان ارائه پرس و جو هايي براي کشف الگوها و تشخيص مسائل
راهکار اجرایی راد اندیش برای پیاده سازی هوشمندی در کسب وکار به صورت زیر است.
1-    امکان سنجی و شناخت وضع موجود( شناسایی اهداف، وظایف، ساختار ها، فرآیندها، منابع و داده های سازمانی)
2-    ايجاد ساختارهاي اطلاعاتي و استقرار مخازن داده سازمانی
3-    استقرار هوشمندی کسب وکار
1-3-    راه حل مبتنی بر مدیریت جامع پروژه های سازمان

سيستم مديريت جامع پروژه‌ها (EPM) راهكاري است شامل مجموعه‌اي از نرم‌افزارهاي مرتبط و بر اساس استانداردهای مايكروسافت که برای كنترل و مديريت پروژه‌ها در سازمان‌ها ارائه مي‌شود. اي‌پي‌ام مي‌تواند:
اطلاعات پروژه‌ها و گزارش‌هاي مربوطه را از طريق شبكه منتشر كرده،  دسترسي اشخاص به شكل كنترل شده به اطلاعات پروژه‌ها را فراهم سازد.
از طريق ثبت اطلاعات واقعي كاركرد اشخاص روي فعاليت‌هاي پروژه‌ها، مديريت بهينه‌ي منابع انسانی را امكان پذير كند.
امكانات كار گروهي و همكاري بين اعضاي تيم پروژه را فراهم ساخته و از طريق سايت پروژه، تسهيلاتي براي به اشتراك گذاشتن اطلاعاتي نظير مستندات پروژه را برقرار مي‌كند.
به اين ترتيب با استفاده از اين امكانات:
مديران سازمان در جريان چگونگي پيشرفت و اطلاعات مهم پروژه‌ها قرار مي‌گيرند.
مديريت ارشد سازمان مي‌تواند ميزان كار و بهره‌وري منابع خود را بررسي كند.
مديران پروژه و تيم پروژه مي‌توانند با سهولت بيشتري تعامل‌هاي اطلاعاتي لازم را انجام دهند.

مشخصات نرم‌افزاري

سيستم اي‌پي‌ام بر اساس مجموعه نرم‌افزارهاي مرتبطي ساخته مي‌شود که با توجه به نیاز هر مشتری تطابق می یابند.
 این نرم افزارها  عبارتند از:
مايكروسافت پراجكت: كه براي معرفي و تنظيم برنامه‌هاي زمان‌بندي بكار برده مي‌شود.
مايكروسافت پراجكت سرور: كه امكان انتشار و تجميع اطلاعات پروژه‌ها از طريق سايت مديريت پروژه را فراهم مي‌سازد.
مايكروسافت شيرپوينت: كه از طريق سايت پروژه امكانات كار گروهي و به اشتراك گذاری اطلاعات را فراهم مي‌سازد.

فرآيند پياده‌سازي

•    ایجاد سبد پروژه های سازمانی و تنظیم  نرم افزارهای نظام جامع  مدیریت پروژه
•    ایجاد پروژه های پروتوتايپ و اجراي آزمايشي
•    بازنگری نهایی نظام و بروز رسانی

 

 

 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟