ارائه بسته های نرم افزارهای اجرایی

تجربه موفق راد اندیش درزمینه پیاده سازی و طراحی نرم افزارهای مدیریتی در چندین گونه متفاوت از صنایع و سازمان ها ما را برآن داشته است تا برخی از این محصولات را به صورت عمومی عرضه نماییم که توانایی به روز رسانی با شرایط متفاوت قابلیت تطبیق برای هر مشتری را دارند و از قابلیت پیاده سازی بالایی نیز برخوردار می باشند.

نرم افزار كنترل استراتژی های سازمانی
نرم افزار ارزیابی عملکرد
نرم افزار پرداخت پاداش
نرم افزار ارزيابي اقتصادي – اجتماعي طرح ها 
نرم افزارهای بهنه سازی فعالیت ها (تحقیق در عملیات)
نرم افزارهای شبیه سازی خطوط تولید

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟